#Urbanlife


Latest

Li Lam: “Phụ nữ đẹp nhất khi cô ấy tự do!”

Jan 21, 2019 / #Urbanlife

Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện về Li Lam từ lần đầu hẹn chị cách đây hơn một năm, trên phố Nguyễn Siêu để đến một quán rượu cách đó không xa. 


Back to top