“Hoàng hôn vàng trên Vịnh Hạ Long” của bậc thầy nghệ thuật sơn mài Phạm Hậu

“Hoàng hôn vàng trên Vịnh Hạ Long”, bức bình phong sơn mài 6 tấm từng thuộc bộ sưu tập cá nhân của Cựu Hoàng Bảo Đại và chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi được hoạ sỹ Phạm Hậu tạo ra (1938 – 1945), sẽ được giới thiệu trong phiên đấu giá … Continue reading “Hoàng hôn vàng trên Vịnh Hạ Long” của bậc thầy nghệ thuật sơn mài Phạm Hậu