Vũ điệu Hoa văn: Một triển lãm nhiếp ảnh của Hagan Nguyen và Bui Doi

Triển lãm “Prancing Patterns – Vũ điệu Hoa văn” có sự tham gia của hai nhiếp ảnh gia Hagan Nguyen và Brice Coutagne (Bui Doi); một nam, một nữ; một người Việt học ở nước ngoài, một người Pháp sống tại Việt Nam. Tác phẩm của họ có nhiều điểm tương đồng về thị giác, … Continue reading Vũ điệu Hoa văn: Một triển lãm nhiếp ảnh của Hagan Nguyen và Bui Doi