“Thiếu nữ chơi đàn nguyệt” của Mai Thứ và ngụ ý về phụ nữ Việt hiện đại

Ngày 27.11 sắp tới đây, bức hoạ “Thiếu nữ chơi đàn nguyệt” của hoạ sỹ Mai Trung Thứ sẽ được nhà Bonhams đưa ra đấu giá tại Hồng Kông. Tác phẩm được cho là từng trưng bày trong triển lãm nhóm của bộ ba hoạ sỹ Đông Dương Thứ-Phổ-Đàm, vào năm 1943, tại Paris. Ngày … Continue reading “Thiếu nữ chơi đàn nguyệt” của Mai Thứ và ngụ ý về phụ nữ Việt hiện đại