Hạ màn World Cup, ngẫm documenta 2022 – Phép vua thua lệ làng

Thực tế, documenta chưa bao giờ hấp dẫn như World Cup… Với cá nhân tôi, documenta sẽ tái khởi động trước! Nếu với Nietzsche, nghệ thuật đem lại ý nghĩa tối cao cho những thứ người ta đặt vào và văn hóa đại chúng chỉ tạo ra sự tầm thường, thì không có sự kiện … Continue reading Hạ màn World Cup, ngẫm documenta 2022 – Phép vua thua lệ làng