The Outpost – Cuộc thám hiểm xuyên thế hệ của các “nhà khảo cổ nghệ thuật”

Các “nhà khảo cổ nghệ thuật” vừa xuyên không đến năm 2022 và thành lập một “cứ điểm” ngay tại đường biên của Thủ đô Hà Nội, đặt tên là: The Outpost. Họ đang có dự định gì? Câu chuyện của The Outpost được kể từ góc nhìn của một nhóm “artchaeologist” (*) du hành … Continue reading The Outpost – Cuộc thám hiểm xuyên thế hệ của các “nhà khảo cổ nghệ thuật”