Vẽ ký hoá phong cảnh ngoài trời bằng máu của mình _Phong cảnh ngày hôm nay (Au Vent_Ô Quắn-Vũng Tàu) #05_2021_39x50cm_Máu nghệ sĩ, phèn chua, keo acrylic trên giấy arches

Vẽ ký hoá phong cảnh ngoài trời bằng máu của mình _Phong cảnh ngày hôm nay (Au Vent_Ô Quắn-Vũng Tàu) #05_2021_39x50cm_Máu nghệ sĩ, phèn chua, keo acrylic trên giấy arches

Comments are closed.