Tàu ngầm


Latest

Rạp phim, sân bóng rổ, và còn có gì nữa bên trong siêu du thuyền 477 triệu USD?

Sep 25, 2019 / Du thuyền

Cùng LUXUO tham quan chiếc siêu du thuyền thám hiểm lớn nhất thế giới, với hàng loạt tiện ích bên trong mà sân bóng rổ chỉ là một phần nhỏ.


Back to top