__opt__aboutcom__coeus__resources__content_migration__mnn__images__2018__11__Iceland_Elephant_Rock-a98e9d8dcc67424380bdd6eea364febe

Khối đá bazan có hình voi khổng lồ trên đảo Heimaey, Nam Iceland, hình thành do đợt phun trào của núi lửa Eldfell năm 1973. Ảnh chụp bởi nhiếp ảnh gia người Tây Ban Nha, Diego Delso. Nguồn ảnh: commons.wikimedia.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *