Cô Liền và chị Thủy tiếp cận gối xưa tại Bảo tàng gốm cổ sông Hương

Cô Liền và chị Thủy tiếp cận cặp gối 4 lá tại Bảo tàng Gốm cổ sông Hương ở Huế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *