BUSINESS OF LUXURY

The Jet Business Issue (Kỳ 1): Hàng không hồi phục, công ty của Johnathan Hạnh Nguyễn đạt doanh thu 1.400 tỷ đồng

Jan 19, 2023 | By Ton Binh

Năm 2022, công ty Sasco của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn báo lãi trước thuế đạt xấp xỉ 230 tỷ đồng, gấp 70 lần so với năm 2021. 

Theo đó, công ty cổ phần Dịch vụ hàng không Tân Sơn Nhất (Sasco) do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm chủ tịch, ghi nhận doanh thu quý cuối năm ngoái xấp xỉ 560 tỷ đồng, tăng chín lần so với cùng kỳ 2021. Nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động bán hàng miễn thuế và phòng chờ sân bay đều tăng trưởng hai chữ số, đánh dấu giai đoạn lãi đậm nhất trong ba năm qua bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19.

Trong quý 4, doanh thu tài chính của Sasco tăng gấp đôi lên 43 tỷ đồng. Ngược lại, các chi phí khác đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021, như chi phí bán hàng tăng lên 165 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 5,3 lần lên 96 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2022, Sasco ghi nhận doanh thu thuần 1.400 tỷ đồng, tăng 336% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế cả năm tăng mạnh lên mức 210 tỷ đồng trong khi năm ngoái chỉ lãi 3 tỷ USD.

Trước đó, Sasco đã đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.340 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 82 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả kinh doanh trên, kết thúc năm, Sasco đã hoàn thành được 104% mục tiêu doanh thu và vượt tới 156% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Sasco là công ty do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch HĐQT, chuyên bán lẻ, kinh doanh hàng miễn thuế và kinh doanh dịch vụ tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tổng hợp

 


 
Back to top