BUSINESS OF LUXURY

Louis Vuitton và lời cam kết bảo vệ môi trường cùng People For Wildlife

Feb 26, 2024 | By Luxuo Vietnam

Sau một năm hợp tác bảo tồn toàn cầu kéo dài 5 năm, Louis Vuitton và People For Wildlife tự hào chia sẻ đánh giá đầu tiên về các hành động đã thực hiện để khôi phục đa dạng sinh học trong khu vực rộng 400.000 ha trên Bán đảo Cape York, Queensland, Úc.

Sự hợp tác này góp phần vào mục tiêu LVMH phục hồi 5 triệu ha môi trường sống động thực vật vào năm 2030 như Thỏa thuận của Hội nghị Đa dạng sinh học Liên hợp quốc (COP-15) để bảo vệ 30% đất đai của hành tinh vào cùng năm đó.

Louis Vuitton đã hợp tác với tổ chức từ thiện bảo tồn People For Wildlife hướng tới mục tiêu chung là tái tạo tài nguyên thiên nhiên. Louis Vuitton có hỗ trợ nghiên cứu khoa học và quản lý đất bền vững của People For Wildlife sáng kiến với cộng đồng địa phương để hiểu rõ hơn và đảo ngược đa dạng sinh học suy giảm và hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.


 
Back to top