Xe & Du thuyền / Du thuyền

ICOMIA chào đón thành viên mới: Thai Yachting Business Association

May 13, 2020 | By Trang Ps

Hiệp hội Doanh nghiệp Du thuyền Thái Lan – Thai Yachting Business Association (TYBA), đơn vị tổ chức Thailand Charter Week, vừa trở thành thành viên của ICOMIA.

Hội đồng Quốc tế của Hiệp hội Công nghiệp Hàng hải – International Council of Marine Industry Associations (ICOMIA) thông báo xác nhận TYBA là thành viên chính thức. TYBA đã tổ chức Thailand Charter Week vào tháng 11 năm ngoái.

ICOMIA ra đời vào năm 1966, là hiệp hội thương mại quốc tế đại diện cho ngành hàng hải toàn cầu. ICOMIA tập hợp các hiệp hội hàng hải từ khắp nơi trên toàn thế giới trong một tổ chức toàn cầu và đại diện cho họ ở cấp quốc tế, đồng thời thể hiện tiếng nói mạnh mẽ và đoàn kết khi xử lý các vấn đề thách thức ngành.

TYBA (trước đây là Thai Marine Business Association) được thành lập vào năm 2014 là hiệp hội công nghiệp giải trí hàng hải phi lợi nhuận phục vụ các nhà đóng tàu, điều hành và môi giới du thuyền, sửa chữa du thuyền và các công ty liên quan đến du thuyền trên khắp Thái Lan.

Mục tiêu chính của TYBA là thúc đẩy Thái Lan đến gần hơn với cộng đồng du thuyền toàn cầu và giới thiệu khu vực du lịch từ vịnh Xiêm đến biển Andaman, mạng lưới bến du thuyền hàng đầu và các dịch vụ  chất lượng hàng hải


 
Back to top