Nghệ thuật / Đấu giá

Hai bức tranh của Banksy được bán với giá tiền ảo 3.093 ETH

Nov 23, 2021 | By Trang Ps

Hai bức tranh của nghệ sĩ đương đại Banksy đã được bán với giá hơn 12 triệu USD trong đợt bán đầu tiên của Sotheby’s bằng tiền ảo Ethereum (ETH).

Một cặp tranh của nghệ sĩ đương đại Banksy đã được bán với giá tổng cộng 3.093 ETH trong một cuộc đấu giá của Sotheby’s vào tối thứ Năm vừa qua.

Như báo cáo của CoinDesk trước đây, đây là vụ mua bán đầu tiên nhà đấu giá thực hiện bằng tiền điện tử. Các tác phẩm “Trolley Hunters” và “Love Is In The Air” (2006) được ước tính với giá lần lượt là 5 triệu USD đến 7 triệu USD và 4 triệu USD đến 6 triệu USD. Vả cuối cùng, cả hai đều đạt được kỳ vọng với doanh thu trị giá 6.698.400 USD và 8.077.200 USD – tổng cộng 3.093 ETH.

Love is in the air 2006.

Việc chấp nhận đấu giá bằng tiền điện tử là một phần trong nỗ lực tập trung vào tiền điện tử mạnh mẽ hơn từ các nhà đấu giá. Vào tháng 10 vừa qua, Sotheby’s đã ra mắt “Sotheby’s Metaverse,” một phòng trưng bày ảo cho sự kiện đấu giá trực tuyến.

Người hâm mộ tiền điện tử hiện đang theo dõi chặt chẽ một cuộc đấu giá được lên lịch vào cuối đêm đó, bao gồm: việc bán một trong 13 bản sao còn lại của Hiến pháp Hoa Kỳ, bao gồm đấu giá từ một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO).

Trolley Hunters.

DAO ám chỉ một nhóm người trên internet sử dụng các công cụ khác nhau để thực hiện các quyết định quản trị liên quan đến giao thức blockchain, đầu tư tổng hợp hoặc bất kỳ thử nghiệm nào khác.


 
Back to top