Giám đốc sáng tạo: Alessandro Michele
Giám đốc nghệ thuật: Christopher Simmonds
Nhiếp ảnh gia: Alec Soth
Đạo diễn: Damiano and Fabio D’Innocenzo
Địa điểm: Palazzo Sacchetti và Campo Boario
Âm nhạc: “Mani Meme” Pas De Deux
Sáng tác: De Nota
Sắp xếp & sản xuất bởi Walter Verdin